konferencie

Pre spoločnosť SevenPoint2 sme zabezpečovali od jej príchodu na slovenský trh kompletný servis. V pravidelných intervaloch sme organizovali workshopy, kde sa prezentovali ich produkty. 


Naše služby pre spoločnosť:


- marketing (grafické práce, správa sociálnych sietí, komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi)

- organizácia workshopov (zabezpečovanie prednášajúcich, starostlivosť o nich, prenájom priestorov)

- obchodná činnosť (oslovovanie potencionálnych odberateľov, prieskum trhu s doplnkami výživy)

- poradenská činnosť